Communicatiebureau
Nieuws
Antwoorden
Portfolio
Prijzen
Kortlandt
Contact
ARKCOMMUNICATIE
Antwoorden

Veelgestelde vragen vraag 1   Wat is Arkcommunicatie?

vraag 2   
Wat mag ik verwachten van Arkcommunicatie?

vraag 3   
Wat heb je concreet nodig om meteen aan de slag te kunnen?Antwoorden


Wat is Arkcommunicatie?
Arkcommunicatie is het communicatiebureau van Annemieke Goudsmit. Het bureau bestaat al meer dan
tien jaar (tot oktober 2007 onder de naam PScriptum Communicatie) en heeft een lange reeks aan uiteen-
lopende opdrachten succesvol uitgevoerd. Korte en langlopende projecten, op locatie of vanaf huis, van
uitvoerend tot strategisch, zowel freelance als op contractbasis.

Wat mag ik verwachten van Arkcommunicatie? 
Na een gedegen taakomschrijving (met duidelijke formulering van doelstellingen en een tijdschema) wordt
voortvarend en proactief te werk gegaan. Een voortgangsrapportage ligt met regelmaat op uw bureau. 
Binnen de afgesproken termijn is het project afgerond.

 

Wat heb je concreet nodig om meteen aan de slag te kunnen?
Als het gaat om een communicatieadviseur binnen een organisatie, dan is over het algemeen van toepassing:
- een e-mailadres, login, key, authorisatie/toegang tot relevante documenten;
- gegevenslijst van relevante contactpersonen binnen en buiten de organisatie;
- per toegewezen (deel)project een pakket met daarin de historie, stand van zaken, afspraken, en
  een eventuele actielijst;
- lijst van projecten die samenhangen of raakvlakken hebben met de toegewezen projecten;
- redacteursrechten internet/intranet;
- overzicht nieuwsbrieven, e-nieuws, brochures en andere uitgaven of redactionele
  uitingen (intern en extern);
- laatste versie communicatiestrategie en communicatieplan / besluitvorming (go/no-go momenten);
- kennismakingsgesprekken, vergaderingen en andere afspraken in de electronische agenda.

CommunicatiebureauNieuwsAntwoordenPortfolioPrijzenKortlandtContact