Communicatiebureau
Nieuws
Antwoorden
Portfolio
Prijzen
Kortlandt
Contact
ARKCOMMUNICATIE
Portfolio

Opdrachtgevers en werkervaring 

                                      

Opdrachtgevers o.a.

Gemeente Castricum - BMO (Bestuur en Management Ondersteuning)
- adviseren burgemeester en wethouders;
- communicatie projecten (o.a. Inbreiding en Woonvisie, Kultuurhuis);
- organisatie informatie-avonden, consultatie, presentaties;
- persberichten, perswoordvoering en persvoorlichting;
- website (content management);
- nieuwe website - advies, sitemap, communicatie, teksten;
- ontwikkelen 'smart' electronische formulieren voor de website (cursus SIM e-form);
- coachen en aansturen webredacteuren.

Gemeente Almere - DSO (Dienst Stedelijke Ontwikkeling)
- interne en externe communicatie t.b.v. het project Structuurvisie Almere 2030+;
- medeontwikkelen communicatiestrategie en communicatiewerkplan;
- organisatie van workshops en voorlichtingsbijeenkomsten;
- medeontwikkelen van een projecthuisstijl.

Vereniging van Financieringsondernemingen Nederland (VFN)
- communicatieplan;
- nieuwe website VFN (opzet, ontwerp, tekst, content management);
- opzetten nieuwsbrief t.b.v. leden, toezichthouders en ministeries;
- ontwikkelen van een nieuwe huisstijl en begeleiden proces nieuw logo;
- initiëren, onderhouden en informeren van interne en externe contacten;
- tot stand brengen synergie of samenwerking met relevante brancheverenigingen;
- (pro)actief informeren van de media (persberichten, persoonlijk contact);
- (eind)redactie jaarverslag.

Castingbureau Nora Mullens Casting
- website (lay-out, teksten en content management);
- copywriting en redigeren;
- nieuwsbrief en e-brochure;
- voorbereiding en casting voor Nederlandse soap en reclamespotjes.

West-Friese zorggroep De Omring
- herstructureren interne communicatie en huisstijl;
- personeelsblad (interviews, reportages, artikelen, eindredactie);
- copywriting en redigeren (o.a. persberichten, brochures, redactionele teksten);
- internet en intranet (coördinatie, beheer, ontwikkeling en professionalisering);
- ontwikkelen en geven van interne training "Schrijven voor het web".

Radio Noordzee Nationaal
(producer van wekelijkse radioprogramma's "Noordzee Boulevard" met Albert Verlinde
en "Gezond en Blij" met radiodokter Geert Kingma)
- draaiboek plannen en realiseren (onderwerpen, klanten, gasten en artiesten);
- schrijven van o.a. infomercials en commercials;
- inspreken van commercials;
- voorbereiden en begeleiden van woordvoerders en artiesten bij interviews;
- organisatie van radio-uitzendingen op locatie (Disneyland Parijs);
- verwerven van free publicity;
- acquisitie;
- contractonderhandelingen;
- sponsoring.


Overige opdrachtgevers o.a.
Brandweer Utrecht, Koninklijke Ahold N.V., gemeente Enkhuizen, Rijkswaterstaat,
Noordhollands Dagblad, Westfries Weekblad, Zaans Weekblad, Milieucentrum
De Witte Schuur, Franse landelijke TV-zender Canal+ France, dierentuin Artis, 
professor A. Kortlandt, Hannie Hakze, Groot Russisch Staatscircus.
- interviews, reportages, artikelen en eindredactie t.b.v. bladen of nieuwsbrieven;
- brochures, jaarverslagen;
- communicatieplan opstellen of bijstellen;
- woordvoering;
- contactpersoon internationale media, persvoorlichting;
- persberichten (Nederlands- en Engelstalig); 
- publieksvoorlichting;
- organisatie van persbijeenkomsten, persconferenties;
- Nederlandstalige website en intranet (teksten en beheer);
- journalistieke verslaggeving;
- organisatie van campagnes, lezingen, tentoonstellingen en evenementen;
- organisatie Sinterklaasfeesten voor bedrijven;
- coördineren, begeleiden en aansturen van vrijwilligers (rondleiders Artis);
- ghostwriting (o.a. wetenschappelijke autobiografie voor prof. Adriaan Kortlandt);
- organisatie, draaiboek en achtergrondinformatie voor een politieke TV-documentaire  
  over de veranderende Nederlandse samenleving;
- projectorganisatie;
- ontvangst, begeleiding en rondleiden van internationale gasten en journalisten.


Auteur / ghostwriter
- Plassen in het toilet, a.u.b. (Annemieke Goudsmit)
- Glorieuze ondergang (Annemieke Goudsmit)
- Schrijven voor het web (Annemieke Goudsmit)
Meegewerkt aan:
- Een levensloop als onderzoeker (wetenschappelijke autobiografie Adriaan Kortlandt)
- Gespuis en ongedierte (Cor Bleeker)
- Als je huid je lief is (Hannie Hakze)
- Magnetisme (Rob v/d Wilk)Een aantal voorbeelden en producten

CommunicatiebureauNieuwsAntwoordenPortfolioPrijzenKortlandtContact