Communicatiebureau
Nieuws
Antwoorden
Portfolio
Prijzen
Kortlandt
Contact
ARKCOMMUNICATIE
Adriaan Kortlandt nieuws
Autobiografie
Foto's
Historie
Kortlandt

Adriaan Kortlandt 

De etholoog Prof. Dr. Adriaan Kortlandt (januari 1918 tot oktober 2009) is bekend
vanwege zijn termen "overspronggedrag" en "hiërarchie van instincten".
Zijn aalscholver- en apenonderzoek resulteerden in nieuwe inzichten in instinct-
gedrag en in nieuwe perspectieven voor de medische psychologie.

Annemieke Goudsmit heeft Adriaan Kortlandt geholpen bij het schrijven van zijn autobiografie.
Momenteel werkt ze aan het manuscript zodat de wetenschappelijke autobiografie z.s.m.
kan worden uitgegeven.

  • Foto's en wetenschappelijke publicaties van Adriaan Kortlandt
CommunicatiebureauNieuwsAntwoordenPortfolioPrijzenKortlandtContact